PSA: Du kan vælge dit Nintendo-ID, før kontakten slukkes

^