Sideobjektmodel i selen uden brug af sidefabrik

^