Kortstørrelse virker ikke som et fokus for Assassin's Creed: Origins

^