Godzilla, Gigan, Destoroyah og Mechagodzilla invaderer GigaBash i morgen

^