Zelda: Breath of the Wild kunne have set meget anderledes ud

^