Dragon Quest IXs største innovation ændrede måden jeg spiller på

^