Disse dang spyd rykker er bane i min eksistens i døde celler

^