TGS: Popping den med Pop'n Music Portable 2s festtilstand

^