Spock til integration og funktionstest med selen

^