Komplet funktionel testguide med dens typer og eksempel

^