Python-kontroludtalelser (Python fortsætter, bryder og passerer)

^