Her er, hvordan Trainer Battles fungerer i Pokemon GO

^