Konstanter, operatører og forrang for operatører i VBScript

^