Brothers - A Tale of Two Sons kommer til at skifte med en co-op-tilstand (hvilken slags besejre formålet)

^