Amilia St. John reagerer på sin fars 'forfærdelige småbarnssmeltning'

^