WWE 2K22 gameplay trailer får mig ikke overbevist om 'It Hits Different'

^