Løsning reagerer på Quantum Breaks pc-problemer

^