Ninjala har hidtil budt velkommen til over 8 millioner boblesprængere

^