Monark viser sin ego-drevne kamp frem i en ny trailer

^