Hvordan beslutter du, hvilke mangler der kan accepteres for, at softwaren kan leveres live?

^