Breadth First Search (BFS) C ++ - program til at krydse en graf eller et træ

^