Unix behandler kontrolkommandoer som Ps og Top (del C)

^