Dette scenario forklarer, hvor vigtigt det er at dokumentere de ofte opståede fejl

^