Rest API-responskoder og typer af hvileanmodninger

^