Hvorfor det nye Hizbollah-spil ikke er så 'kontroversielt'

^