Assassin's Creed Odyssey har en kanonisk forklaring på overnaturlige monstre som Medusa

^