Den ene gang Super Mario gav mig Stockholm-syndrom

^